9n consulta 2014

Como consecuencia del acuerdo del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar y temporal, esta web no se actualiza.

Com a conseqüència de l'acord del Tribunal Constitucional de suspendre de forma cautelar i temporal la convocatòria d'aquesta consulta, aquest web no s'actualitza.

Qui té dret a votar?
Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i

Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:
els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;
els catalans i les catalanes residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d'estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.
els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria

Español:

Como consecuencia del acuerdo del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar y temporal la convocatoria de esta consulta, esta web no se actualiza.

Quién tiene derecho a votar?
Las personas mayores de 16 años el día 9 de noviembre y

Que tengan la condición política de catalanes. Es decir:
los catalanes y las catalanas empadronadas en cualquier municipio de Cataluña;
los catalanes y las catalanas residentes en el extranjero que han tenido en Cataluña la última vecindad administrativa y también sus descendientes, que deben estar previamente inscritos en el Registro de catalanes residentes en el exterior.
los catalanes en el extranjero que se hayan inscrito en el registro de catalanes en el extranjero antes del decreto de convocatoria